INSTALACE

Programu

  Stručně
 1. Nahrát složky programu a vytvořit ikonu FyzTera
 2. Nahrát instalační soubory MS SQL Server

 3. - Pro Windows XP MS SQL 2000 (MSDE)
  - Pro Windows 7 MS SQL Server 2005 (Express)

 4. Instalovat MS SQL Server

 5. - Pro MSDE provést příkaz C:/FyzTera/MSDE/instal.bat (!restart PC!)
  - Pro MS SQL Express provést příkaz C:/FyzTera/SQLExpress/instal.bat
    (pokud je složka FyzTera jinde než na C:\ je nutné změnit cestu na instal.ini v instal.bat)
    (u některých verzí Windows je třeba ještě před tím nainstalovat Framework 3.5)

 6. Nahrát soubor FyzTera.ini pro připojení k SQL serveru

 7. - Pro MSDE i SQLExpress fyztera.ini

 8. Provést UpGrade programu FyzTera na aktuální verzi (viz. ke stažení)
 9. Spustit program FyzTera a provést úlohu 5.Servis - 4.Instalace - 1.Nová databáze
 10. Stáhnout a instalovat vzorové číselniky nebo provést převod z Fyzioter
 11. V nabídce 1.Číselníky zkontrolovat, doplnit či upravit jejich náplň

  Popis
 1. Provést Prvotní instalaci (vytvoří se adresářová struktura atd.).
 2. Pokud ještě není nainstalováno databázové prostředí MS SQL,
  provést integraci jeho instalace do struktury FyzTera.
 3. Provést instalaci MS SQL serveru dle OS Windows viz níže.
 4. Provést instalaci aktuální verze programu.
 5. Provést instalaci aktuálních číselníků.
 6. Vždy při instalaci zkontrolovat disk (umístění), na který chcete program instalovat
  nebo pokud provádíte aktualizaci, na kterém je již instalován (C:,D:,...).
  Instalaci lze obecně provést do jakékoliv složky windows (např. Program Files),
  ale nejlépe je nasměrovat instalaci přímo na C:\.
 7. Při prvním spuštění programu FyzTera Vás program odkáže na nabídku
  5.Servis - 4.Instalace - 1.Nová databáze,
  kde po potvrzení založení nové databáze program rozpozná,
  zda je již nainstalované databazové prostředí či ne.
  Když není, vyzve Vás ke spuštění instalace MS SQL serveru.
  Program FyzTera ukončit a provést instalaci MSDE nebo MS SQL 2005,
  podle operačního systému Windows na Vašem PC viz. níže.
  (Po instalaci MS SQL je třeba vždy restartovat počítač)
 8. Většinou již není nutné doinstalovat do OS Windows knihovnu qtintf70.dll. pro tisk
 9. Při případném druhém spuštění Vás program opět odkáže na provedení nabídky
  5.Servis - 4.Instalace - 1.Nová databáze
  a po potvrzení založení databáze vytvoří databázy FyzTera ve Vašem počítači.
 10. Dále následuje pořizování údajů do parametrů a číselníků
  buď ručně nebo převodem z DOSovské verze Fyzioter.
 11. Převod z DOSovské verze Fyzioter lze provést spuštěním
  FyzTera\FandUt\FFyzio.bat.
  Po odzkoušení na aktuálních datech, lze provést převod kdykoli znovu
  a začít pracovat jen s daty ve FyzTera "naostro".
 12. Vzorové číselníky lze po stažení naplnit dle návodu viz.níže.
 13. Všechny části instalace lze provést buď přímo z internetu
  nebo ze stažených souborů na disku.

MS SQL Server

 1. Pokud na Vašem počítači není ještě nainstalována žádná verze MS SQL serveru,
  lze její instalaci začlenit do struktury programu FyzTera a to podle OS Windows.
  (viz. ke stažení)
 2. MSDE pro Windows XP
  Po stažení spustit přímo z c:\fyztera\msde\instal.bat (! ne setup.exe !).

 3. Pokud je program nainstalván jinde než na disku C:\, upravit cestu na instal.ini v instal.bat .
  (Po instalaci MS SQL je třeba vždy restartovat počítač !)
 4. MS SQL 2005 pro Windows 7 nebo Vista
  Po stažení spustit přímo z c:\fyztera\sqlexpress\instal.bat (! ne setup.exe !).
  Pokud je program nainstalván jinde než na disku C:\, upravit cestu na instal.ini v instal.bat .
 5. Pro připojení k MS SQL je třeba soubor fyztera.ini
 6. V obou případech se nainstaluje instance s názvem MSSQLFT
 7. MS SQL Express místo MSDE lze instalovat i v prostředí Windows XP
  pokud je jeho součástí i .NET Framework verze 2.0
 8. Instalace síťové verze probíhá na serveru stejně jako nesíťová.
  Na lokálním počítači také, pouze se již neinstaluje SQL Server,
  ale upraví se soubor FyzTera.ini, ve kterém se doplní název lokálního počítače a serveru
  tj.WorkStationID={Název stanice}
  a DataSource={Název Serveru\MSSQLFT}
  (Název počítače by neměl obsahovat interpunkční znaménka)

Číselníků

 1. Instalovat aktuální verzi číselníků (viz. ke stažení)
 2. Spustit program FyzTera nabídku 5.Servis - 4.Instalace - 2.Převod dat
  a vybrat číselníky u kterých chcete převzít vzorové náplně.